Mar
1
2014
C // C++

Wyświetlacz cyfrowy – program

Projekt, który w ostatnim czasie udało mi się stworzyć nie był zbyt skomplikowany. Polegał on na napisaniu programu, który będzie wyświetlał „cyfrowo” liczby wpisane przez użytkownika. Przykład z działania takiego programu możemy zobaczyć na poniższym screenie:

Bez tytułu

Kod:

#include <stdio.h>
#define MAX 11
void wypisz(void);
void wypisz_0(int j);
void wypisz_1(int j);
void wypisz_2(int j);
void wypisz_3(int j);
void wypisz_4(int j);
void wypisz_5(int j);
void wypisz_6(int j);
void wypisz_7(int j);
void wypisz_8(int j);
void wypisz_9(int j);


int main () {
    
    printf("Witaj w programie ktory symuluje cyfry na wyswietlaczu. \n\nWpisz maksymalnie %d liczb.\n Jesli chcesz zakonczyc, wpisz '.'\n", MAX);
    int count;
    int k;
    char tablica[MAX];
    char s;
    while((s = getchar())  && s!='\n') {
    
    tablica[count]=s;
    count++;
        }    
            for(int w=0;w<5;w++) {
            
        
        for(int k=0;k<MAX;k++) {
            
        
            
                if(tablica[k]=='0') {
                
                wypisz_0(w);
    
            }
    
        
                if(tablica[k]=='1') {
                
                wypisz_1(w);
    
            }    if(tablica[k]=='2') {
                
                wypisz_2(w);
    
            }
                if(tablica[k]=='3') {
                
                wypisz_3(w);
    
            }    if(tablica[k]=='4') {
                
                wypisz_4(w);
    
            }
                if(tablica[k]=='5') {
                
                wypisz_5(w);
    
            }
            
            if(tablica[k]=='6') {
                
                wypisz_6(w);
    
            }
                if(tablica[k]=='7') {
                
                wypisz_7(w);
    
            }
            
                if(tablica[k]=='8') {
                
                wypisz_8(w);
    
            }
            
                if(tablica[k]=='9') {
                
                wypisz_9(w);
    
            }
    
    
    
            
        }
                printf("\n");

        }

    
    return 0;
}
    void wypisz_0(int j) {

char tab[5][5];

            tab[0][0]=' ';            
            tab[0][1]='_';
            tab[0][2]='_';
            tab[0][3]='_';
            tab[0][4]=' ';
            tab[0][5]='\0';
                
                        
            tab[1][0]='|';            
            tab[1][1]=' ';
            tab[1][2]=' ';
            tab[1][3]=' ';
            tab[1][4]='|';
            tab[1][5]='\0';
        
                    
            tab[2][0]='|';            
            tab[2][1]=' ';
            tab[2][2]=' ';
            tab[2][3]=' ';
            tab[2][4]='|';
            tab[2][5]='\0';
            
            tab[3][0]='|';            
            tab[3][1]=' ';
            tab[3][2]=' ';
            tab[3][3]=' ';
            tab[3][4]='|';
            tab[3][5]='\0';
        
            tab[4][0]='|';            
            tab[4][1]='_';
            tab[4][2]='_';
            tab[4][3]='_';
            tab[4][4]='|';
            tab[4][5]='\0';
            for (int i=0;i<5;i++)
            {
                
                printf("%c",tab[j][i]);
                
            }
            
}    

void wypisz_1(int j) {

char tab[5][5];

            tab[0][0]=' ';            
            tab[0][1]=' ';
            tab[0][2]=' ';
            tab[0][3]=' ';
            tab[0][4]=' ';
            tab[0][5]='\0';
                
                        
            tab[1][0]=' ';            
            tab[1][1]=' ';
            tab[1][2]='|';
            tab[1][3]=' ';
            tab[1][4]=' ';
            tab[1][5]='\0';
        
                    
            tab[2][0]=' ';            
            tab[2][1]=' ';
            tab[2][2]='|';
            tab[2][3]=' ';
            tab[2][4]=' ';
            tab[2][5]='\0';
            
            tab[3][0]=' ';            
            tab[3][1]=' ';
            tab[3][2]='|';
            tab[3][3]=' ';
            tab[3][4]=' ';
            tab[3][5]='\0';
            tab[4][0]=' ';            
            tab[4][1]=' ';
            tab[4][2]='|';
            tab[4][3]=' ';
            tab[4][4]=' ';
            tab[4][5]='\0';
            for (int i=0;i<5;i++)
            {
                
                printf("%c",tab[j][i]);
                
            }
            
}    

void wypisz_2(int j) {

char tab[5][5];

            tab[0][0]=' ';            
            tab[0][1]='_';
            tab[0][2]='_';
            tab[0][3]='_';
            tab[0][4]=' ';
            tab[0][5]='\0';
                
                        
            tab[1][0]=' ';            
            tab[1][1]=' ';
            tab[1][2]=' ';
            tab[1][3]=' ';
            tab[1][4]='|';
            tab[1][5]='\0';
        
                    
            tab[2][0]='_';            
            tab[2][1]='_';
            tab[2][2]='_';
            tab[2][3]='_';
            tab[2][4]='|';
            tab[2][5]='\0';
            
            tab[3][0]='|';            
            tab[3][1]=' ';
            tab[3][2]=' ';
            tab[3][3]=' ';
            tab[3][4]=' ';
            tab[3][5]='\0';
            tab[4][0]='|';            
            tab[4][1]='_';
            tab[4][2]='_';
            tab[4][3]='_';
            tab[4][4]=' ';
            tab[4][5]='\0';
            for (int i=0;i<5;i++)
            {
                
                printf("%c",tab[j][i]);
                
            }
            
}    

void wypisz_3(int j) {

char tab[5][5];

            tab[0][0]=' ';            
            tab[0][1]='_';
            tab[0][2]='_';
            tab[0][3]='_';
            tab[0][4]=' ';
            tab[0][5]='\0';
                
                        
            tab[1][0]=' ';            
            tab[1][1]=' ';
            tab[1][2]=' ';
            tab[1][3]=' ';
            tab[1][4]='|';
            tab[1][5]='\0';
        
                    
            tab[2][0]=' ';            
            tab[2][1]='_';
            tab[2][2]='_';
            tab[2][3]='_';
            tab[2][4]='|';
            tab[2][5]='\0';
            
            tab[3][0]=' ';            
            tab[3][1]=' ';
            tab[3][2]=' ';
            tab[3][3]=' ';
            tab[3][4]='|';
            tab[3][5]='\0';
            tab[4][0]=' ';            
            tab[4][1]='_';
            tab[4][2]='_';
            tab[4][3]='_';
            tab[4][4]='|';
            tab[4][5]='\0';
            for (int i=0;i<5;i++)
            {
                
                printf("%c",tab[j][i]);
                
            }
            
}    


void wypisz_4(int j) {

char tab[5][5];

            tab[0][0]=' ';            
            tab[0][1]=' ';
            tab[0][2]=' ';
            tab[0][3]=' ';
            tab[0][4]=' ';
            tab[0][5]='\0';
    
            tab[1][0]='|';            
            tab[1][1]=' ';
            tab[1][2]=' ';
            tab[1][3]=' ';
            tab[1][4]='|';
            tab[1][5]='\0';
                
                        
            tab[2][0]='|';            
            tab[2][1]='_';
            tab[2][2]='_';
            tab[2][3]='_';
            tab[2][4]='|';
            tab[2][5]='\0';
        
                    
            tab[3][0]=' ';            
            tab[3][1]=' ';
            tab[3][2]=' ';
            tab[3][3]=' ';
            tab[3][4]='|';
            tab[3][5]='\0';
                tab[4][0]=' ';            
            tab[4][1]=' ';
            tab[4][2]=' ';
            tab[4][3]=' ';
            tab[4][4]='|';
            tab[4][5]='\0';
        
            for (int i=0;i<5;i++)
            {
                
                printf("%c",tab[j][i]);
                
            }
            
}    

void wypisz_5(int j) {

char tab[5][5];

            tab[0][0]='_';            
            tab[0][1]='_';
            tab[0][2]='_';
            tab[0][3]='_';
            tab[0][4]=' ';
            tab[0][5]='\0';
    
            tab[1][0]='|';            
            tab[1][1]=' ';
            tab[1][2]=' ';
            tab[1][3]=' ';
            tab[1][4]=' ';
            tab[1][5]='\0';
                
                        
            tab[2][0]='|';            
            tab[2][1]='_';
            tab[2][2]='_';
            tab[2][3]='_';
            tab[2][4]=' ';
            tab[2][5]='\0';
        
                    
            tab[3][0]=' ';            
            tab[3][1]=' ';
            tab[3][2]=' ';
            tab[3][3]=' ';
            tab[3][4]='|';
            tab[3][5]='\0';
            
            tab[4][0]=' ';            
            tab[4][1]='_';
            tab[4][2]='_';
            tab[4][3]='_';
            tab[4][4]='|';
            tab[4][5]='\0';
        
            for (int i=0;i<5;i++)
            {
                
                printf("%c",tab[j][i]);
                
            }
            
}    


void wypisz_6(int j) {

char tab[5][5];

            tab[0][0]=' ';            
            tab[0][1]='_';
            tab[0][2]='_';
            tab[0][3]='_';
            tab[0][4]=' ';
            tab[0][5]='\0';
                
                        
            tab[1][0]='|';            
            tab[1][1]=' ';
            tab[1][2]=' ';
            tab[1][3]=' ';
            tab[1][4]=' ';
            tab[1][5]='\0';
        
                    
            tab[2][0]='|';            
            tab[2][1]='_';
            tab[2][2]='_';
            tab[2][3]='_';
            tab[2][4]=' ';
            tab[2][5]='\0';
            
            tab[3][0]='|';            
            tab[3][1]=' ';
            tab[3][2]=' ';
            tab[3][3]=' ';
            tab[3][4]='|';
            tab[3][5]='\0';
        
            tab[4][0]='|';            
            tab[4][1]='_';
            tab[4][2]='_';
            tab[4][3]='_';
            tab[4][4]='|';
            tab[4][5]='\0';
            for (int i=0;i<5;i++)
            {
                
                printf("%c",tab[j][i]);
                
            }
            
}    

void wypisz_7(int j) {

char tab[5][5];

            tab[0][0]=' ';            
            tab[0][1]='_';
            tab[0][2]='_';
            tab[0][3]='_';
            tab[0][4]='_';
            tab[0][5]='\0';
                
                        
            tab[1][0]=' ';            
            tab[1][1]=' ';
            tab[1][2]=' ';
            tab[1][3]=' ';
            tab[1][4]='|';
            tab[1][5]='\0';
        
                    
            tab[2][0]=' ';            
            tab[2][1]=' ';
            tab[2][2]=' ';
            tab[2][3]=' ';
            tab[2][4]='|';
            tab[2][5]='\0';
            
            tab[3][0]=' ';            
            tab[3][1]=' ';
            tab[3][2]=' ';
            tab[3][3]=' ';
            tab[3][4]='|';
            tab[3][5]='\0';
        
            tab[4][0]=' ';            
            tab[4][1]=' ';
            tab[4][2]=' ';
            tab[4][3]=' ';
            tab[4][4]='|';
            tab[4][5]='\0';
            for (int i=0;i<5;i++)
            {
                
                printf("%c",tab[j][i]);
                
            }
            
}    


void wypisz_8(int j) {

char tab[5][5];

            tab[0][0]=' ';            
            tab[0][1]='_';
            tab[0][2]='_';
            tab[0][3]='_';
            tab[0][4]=' ';
            tab[0][5]='\0';
                
                        
            tab[1][0]='|';            
            tab[1][1]=' ';
            tab[1][2]=' ';
            tab[1][3]=' ';
            tab[1][4]='|';
            tab[1][5]='\0';
        
                    
            tab[2][0]='|';            
            tab[2][1]='_';
            tab[2][2]='_';
            tab[2][3]='_';
            tab[2][4]='|';
            tab[2][5]='\0';
            
            tab[3][0]='|';            
            tab[3][1]=' ';
            tab[3][2]=' ';
            tab[3][3]=' ';
            tab[3][4]='|';
            tab[3][5]='\0';
        
            tab[4][0]='|';            
            tab[4][1]='_';
            tab[4][2]='_';
            tab[4][3]='_';
            tab[4][4]='|';
            tab[4][5]='\0';
            for (int i=0;i<5;i++)
            {
                
                printf("%c",tab[j][i]);
                
            }
            
}    

void wypisz_9(int j) {

char tab[5][5];

            tab[0][0]=' ';            
            tab[0][1]='_';
            tab[0][2]='_';
            tab[0][3]='_';
            tab[0][4]=' ';
            tab[0][5]='\0';
                
                        
            tab[1][0]='|';            
            tab[1][1]=' ';
            tab[1][2]=' ';
            tab[1][3]=' ';
            tab[1][4]='|';
            tab[1][5]='\0';
        
                    
            tab[2][0]='|';            
            tab[2][1]='_';
            tab[2][2]='_';
            tab[2][3]='_';
            tab[2][4]='|';
            tab[2][5]='\0';
            
            tab[3][0]=' ';            
            tab[3][1]=' ';
            tab[3][2]=' ';
            tab[3][3]=' ';
            tab[3][4]='|';
            tab[3][5]='\0';
        
            tab[4][0]=' ';            
            tab[4][1]='_';
            tab[4][2]='_';
            tab[4][3]='_';
            tab[4][4]='|';
            tab[4][5]='\0';
            for (int i=0;i<5;i++)
            {
                
                printf("%c",tab[j][i]);
                
            }
            
}    

Powiązane wpisy

Autor wpisu:

Jakub Kądzielawa - młodszy programista PHP, student Informatyki, który łączy pracę ze swoją pasją. Czasami narzeka na brak wolnego czasu.

1 komentarz+ Dodaj komentarz

  • Nie działa link do „poniższego screenu” 😛

Zostaw komentarz